POKYNY PRO VYDÁVÁNÍ POVOLENEK MLÁDEŽI

Na základě problému z větším počtem tzv. načerno vydaných povolenek pro mládež do 15ti let vydává, se souhlasem výboru MO ČRS Duchcov, vedoucí mládež pan Jan Tvrdík,  tyto pokyny :

  1. Povolenka k rybolovu bude vydána všem rybářů mladším 15 let jen na základě písemného potvrzení vedoucího mládeže daného kroužku a bude plně v jeho kompetenci rozhodnout bude-li povolenka vydána nebo nikoli.
  2. Každé dítě je povinno absolvovat první ročník kroužku a po složení závěrečných zkoušek a doporučení vedoucího mu bude vydána povolenka k rybolovu.
  3. Je plně na vedoucím mládeže bude-li dítě docházet další ročníky na kroužek nebo nikoliv, ale vždy potvrdí do legitimace v kolonce jiné záznamy „splnil“ a potvrdí podpisem.
  4. Seznamy dětí do 15ti let, které absolvovaly kroužky budou k dispozici v kanceláři p. Pecharové na rybářské baště a bude podle nich kontrolován výdej povolenek.
  5. Tento návrh schválili bez výjimky všichni vedoucí a podmiňují tímto i další setrvání ve svých funkcích pokud tak nebude učiněno.
  6. Pro absolutní kontrolu bude vystaven seznam všech vydaných povolenek mládeži do 15 let nejpozději do 30.3. přislušného kalendářního roku.