Český rybářský svaz, místní organizace Duchcov

POKYNY PRO ROK  2018

Člen MO ČRS, který včas neodevzdá řádně vyplněný přehled o úlovcích za rok 2017 do 15 dnů po skončení platnosti povolenky, nesplní brigádní povinnost 10 hod. (mládež od 15 do 18 let - 5 hod.) a nezaplatí členské příspěvky v řádném termínu, nemá nárok na vydání povolenky pro rok 2018!!!!

Členské příspěvky (známku) je nutné zaplatit v kanceláři MO pouze v úředních hodinách, nejpozději do 30.4.2018.

Pokud člen neodpracuje brigádnické hodiny může si brigádu zaplatit v celkové vyši 700,.Kč.

Výše členského příspěvku činí pro :    dospělé členy 500,- Kč,

                                                            mládež od 15 do 18 ti let  200,- Kč, 

                  mládež do 15 ti let 100,- Kč.

Na peněžní úhrady zaslané poštovní poukázkou nebo jiným způsobem nebude brán zřetel!

 

Další podrobnosti o cenách povolenek naleznete na www.rybsvaz.cz

Výroční členská schůze se bude konat dne 10.3.2018 od 8:00 hod. v Domě kultury v Duchcově.

 

Brigády se nahlašují předem  v úředních hodinách a organizují se o sobotách a nedělích od 7:00 do 12:00 hodin. Je možné je sjednat i telefonicky na čísle 602 105 037.

3.února 2018 se od 8:00 hod. uskuteční školení a zkoušky pro žadatele o rybářský lístek.

 

NOVÁ VYHLÁŠKA Č. 123/2016 Sb