POKYNY PRO VYDÁVÁNÍ POVOLENEK MLÁDEŽI

Na základě problému z větším počtem tzv. načerno vydaných povolenek pro mládež do 15ti let vydává, se souhlasem výboru MO ČRS Duchcov, vedoucí mládež pan Jan Tvrdík,  tyto pokyny :

  1. Povolenka k rybolovu bude vydána všem rybářů mladším 15 let jen na základě písemného potvrzení vedoucího mládeže daného kroužku a bude plně v jeho kompetenci rozhodnout bude-li povolenka vydána nebo nikoli.
  2. Každé dítě je povinno absolvovat první ročník kroužku a po složení závěrečných zkoušek a doporučení vedoucího mu bude vydána povolenka k rybolovu.
  3. Je plně na vedoucím mládeže bude-li dítě docházet další ročníky na kroužek nebo nikoliv, ale vždy potvrdí do legitimace v kolonce jiné záznamy „splnil“ a potvrdí podpisem.
  4. Seznamy dětí do 15ti let, které absolvovaly kroužky budou k dispozici v kanceláři p. Pecharové na rybářské baště a bude podle nich kontrolován výdej povolenek.
  5. Tento návrh schválili bez výjimky všichni vedoucí a podmiňují tímto i další setrvání ve svých funkcích pokud tak nebude učiněno.
  6. Pro absolutní kontrolu bude vystaven seznam všech vydaných povolenek mládeži do 15 let nejpozději do 30.3. přislušného kalendářního roku.

Povolenka pro začínající dětské rybáře - ZDARMA

 

Pro získání povolenky kontaktujte některou z místních organizací ČRS nebo přímo některý z dětských rybářských kroužků v Severočeském územním svazu.

Kroužek Ti přinese tyto výhody - v kroužku najdeš nové kamarády, spolu s nimi a svým vedoucím, zkušeným rybářem, budeš chodit k vodě a do přírody, naučíš se chytat ryby na udici, rozeznat jednotlivé druhy ryb, poznávat živočichy a rostliny kolem vody a mnoho dalšího.

Získáš i možnost účastnit se dětských a mládežnických rybářských soutěží, letních táborů či setkání s rybářským zaměřením.

Navíc Ti vedoucí kroužku poradí (pomůže) s vyřízením členství v ČRS a se získáním povolenky. Pokud nemůžeš navštěvovat rybářský kroužek, z důvodu, že vybraná MO jej neorganizuje, můžeš se o členství v ČRS a o získání své povolenky postarat s pomocí svých rodičů a projednat podmínky v této místní organizaci (viz. odkaz nahoře). Místní organizaci vybírej nejlépe v obci, kde máš své bydliště nebo kde chodíš (budeš chodit) do školy.

 

Stránky jsou určeny pro širokou veřejnost, pro členy organizace, tedy pro všechny, kteří mají zájem o rybářství a pobyt v přírodě. 

de-Mládež

Diese Rubrik enthält keine Artikel.