Revír 09 441 129 - Pod vlečkou

25.03.2017 18:10

Začátkem ledna byl vyhlášen Krajským úřadem nový rybářský revír 09 441 129 - Pod vlečkou. Jak jistě víte, nejedná se o žádnou novou vodu, jde pouze o změnu čísla revíru z důvodu propadnutí původního dekretu. Rybářské právo na tomto revíru není již nijak omezeno.
Jelikož se soupisy a rybářský řád vydávají na podzim, není v nich tato změna zanesena (pouze poznámka "zrušeno - samostatný revír").
Pro letošní rok bude tedy RS tolerovat zápisy docházek a úlovků ještě pod starým číslem revíru a podrevíru a bude pouze upozorňovat na tuto změnu.