Rubrika - Mládež: Zpráva pro Mládež

14.03.2016 14:10

ZPRÁVA O ČINNOSTI MLÁDEŽE V R.2015 

V minulém roce probíhaly kroužky ve Hrobech,Oseku a zde v Duchcově. Kroužek v Košťanech nebyl loni zahájen.Několik dětí z Košťan dochází do kroužku ve Hrobech -Tam je celkový počet kolem 25-plná třída a v souvislosti s tím jsme museli navýšit pořet vedoucích o jednoho-celkem na tři.. 

Loni proběhly 2 kola soutěže zlatá udice a to v teorii a chytání -na oseckém koupališti,přišlo i 9 dětí z teplické MO a oplátkou se naši účastnili soutěže v Proboštově na rybníku a umístili se na předních místech. 

Oproti předchozím létům proběhla navíc soutěž před vánocemi a to v rámci každého kroužku a byla podobná zlaté udici. 

Také letos jsou připraveny tradiční soutěže v březnu 19. a koncem dubna LRU na Duchcovském rozputlu. V soutěžích bývá přes 40 dětí a všechny si odnesou výhru v podobě rybářské výbavy dle umístění. 

Ceny do soutěže byly zakoupeny podpory poskytnuté městem Duchcov na sportovní činnost a rovněž rybářského vybavení do kroužků mládeže. Za tuto podporu patří odpovědným činitelům obrovské poděkování.

Několik dětí z naší MO se přihlásilo na letní tábory do Smetanovy Lhoty a do nové olešky.tyto tábory pořádá rada ČRS a MO Litoměřice A ještě větší zájem je na letošní rok. 

Na podzim proběhlo školení vedoucích kde jsme byli informováni o akcích na tento rok které pořádá odbor mládeže SUS a také možnosti čerpat prostředky z fondu Českého olymp.výboru...které je ovšem v praxi komplikovanější. Z rozhovorů s vedoucími z jiných MO vyplynulo že ne každá organizace podporuje svojí mládež tak jako tady v Duchcově a že každý adekvátní požadavek pro mládež výbor podpořil a odsouhlasil. 

Jsme rádi že přes všeobecný trend ztráty zájmu ze strany mládeže o sportovní činnost se nám daří držet zájem mladých o rybařinu a každým rokem máme podobný počet nových členů. 

Smyslem činnosti s mládeží tedy není jen nasbírat nové členy ale v mladých vzbudit zájem o přírodu a okolí kolem sebe,poskytnot jim prostor aby ukázali co umí a aby svoje znalosti a dovednosti i nadále rozvíjeli. 

V tom mají nezastupitelnou ůlohu vedoucí kroužků kterým tímto děkuji za jejich práci a čas který tomuto poslání věnují.. Za vedoucí mládeže MO Duchcov J.Tvrdík