Výroční členská schůze 29.3.2014 - usnesení

29.03.2014 11:00

USNESENÍ

Členská schůze MO ČRS Teplice, konané dne 29.03.2014 v sále Domu Kultury v Duchcově.

Přítomno : 89 členů

 

Výroční členská schůze schvaluje

 1. zprávu o činnosti MO Teplice za období  od poslední členské schůze
 2. účetní uzávěrku za rok 2013
 3. rozpočet na rok 2014
 4. zprávu hospodáře MO 
 5. zprávu vedoucího rybářské stráže a zprávu vedoucího mládeže
 6. členské povinnosti
 7. výsledky voleb do vboru MO pro příští funkční období
 8. mimořádný zákaz rybolovu v omezeném termínu od vysazení kapra do konání rybářských závodů na revíru, kde budou uspořádány závody dětí

 

Výroční členská schůze bere na vědomí

 1. zprávu dozorčí komise
 2. informaci k účinnosti Občasnkého zákoníku
 3. rybník v Hrobu je určen pouze pro cvičný rybolov mládeže
 4. upozornění na nefunkčnost software LIPAN

                                                           Výroční členská schůze zvolila

 1. delegáty územní konference
 2. delegáta Republikového sněmu

Výroční členská schůze ukládá

 

 1. zajistit uspořádání místního kola "Zlatá udice"
 2. zajistit uspořádání rybářských závodů mládeže v Duchcově
 3. výboru MO zajistit funkčnost software LIPAN v nejbližší možné době a/nebo jej nahradit jiným softwarem, který bude plně funkční 

 

Zapsal Mgr. Jan Kulhavý