Změna úředních hodin

ÚŘEDNÍ HODINY PRO ROK 2018

LEDEN AŽ BŘEZEN

Pondělí a Středa 

15:00 - 17:30 hodin

DUBEN AŽ PROSINEC

Pondělí

15:30 - 17:00 hodin