Webnode


Český rybářský svaz, místní organizace Duchcov

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ČLENY MÍSTNÍ ORGANIZACE DUCHCOV PLATNÉ OD 1.1. 2015

Člen MO, který neodevzdá řádně vyplněný přehled o úlovcích za rok 2014 do 15 dnů po skončení platnosti povolenky, nesplní brigádní povinnost 10 hod. (mládež od 15 do 18 let - 5 hod.) a/nebo neuhradí poplatek za brigády ve výši 700,- Kč a nezaplatí členské příspěvky v řádném termínu, NEMÁ NÁROK NA VYDÁNÍ POVOLENKY PRO ROK 2015.

Členské příspěvky (známku) je nutné zaplatit v kanceláři MO pouze v úředních hodinách, nejpozději do 28. února 2015.

Výše členského příspěvku činí pro :    dospělé členy 400,- Kč,

                                                            mládež od 15 do 18 ti let  200,- Kč, 

                  mládež do 15 ti let 100,- Kč.

Na peněžní úhrady zaslané poštovní poukázkou nebo jiným způsobem nebude brán zřetel!

TERMÍN BRIGÁDY BUDE VYHLÁŠEN, ZVEŘEJNĚN NA www.rybydux.webnode.cz NEJMÉNĚ TÝDEN PŘEDEM, PODLE POTŘEB ORGANIZACE.

31. ledna 2015 od 8:00 hod se uskuteční školení a zkoušky pro žadatele o rybářský lístek.

21. března 2015 od 8:00 hod se uskuteční v Kulturní domě výroční členská schůze. Účast všech členů je povinná.

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO ROK 2015 

LEDEN-BŘEZEN -         Pondělí a středa 15:30 - 18:00

DUBEN-PROSINEC-     Pondělí 15:30 - 17:00 

 

Webnode
Vytvoření internetových stránek Webnode