Webnode


Český rybářský svaz, místní organizace Duchcov

POKYNY PRO ČLENY MO PLATNÉ OD 1.1. 2014

 

Člen MO ČRS, který včas neodevzdá řádně vyplněný přehled o úlovcích za rok 2013 do 15 dnů po skončení platnosti povolenky, nesplní brigádní povinnost 10 hod. (mládež od 15 do 18 let - 5 hod.) a nezaplatí členské příspěvky v řádném termínu, nemá nárok na vydání povolenky pro rok 2014!!!

Členské příspěvky (známku) je nutné zaplatit v kanceláři MO pouze v úředních hodinách, nejpozději do 28. února 2014.

Pokud člen neodpracuje brigádnické hodiny může si brigádu zaplatit v celkové výši 700,- Kč.

Výše členského příspěvku činí pro :                           dospělé členy 400,- Kč,

                        mládež od 15 do 18 ti let  200,- Kč,

                        mládež do 15 ti let 100,- Kč.

Na peněžní úhrady zaslané poštovní poukázkou nebo jiným způsobem nebude brán zřetel!

Brigády se nahlašují předem v úředních hodinách a organizují se o sobotách a nedělích od 7:00 do 12:00 hodin. Je možné je sjednat i telefonicky na čísle 602 105 073.

25. ledna 2013 od 8:00 hod se uskuteční školení a zkoušky pro žadatele o rybářský lístek.

 

Webnode